Algemeen overleg

IGZ

Algemeen overleg: "IGZ"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2016, over IGZ
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene Convocatie algemeen overleg IGZ - 7 april 2016 - aanpassing agenda

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Aanbieding van het aangepaste samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM)

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering omtrent onduidelijkheid over de openheid van inspectierapporten van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Te behandelen: