Algemeen overleg

ICT-onderwerpen

Algemeen overleg: "ICT-onderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2016, over ICT-onderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO ICT-onderwerpen d.d. 7 april 2016 (nieuwe datum)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Beantwoording vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over "Uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing (BIT)" (Kamerstuk 26 643, nr. 365)

Te behandelen: