Algemeen overleg : ICT-onderwerpen

De vergadering is geweest

7 april 2016
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt* en wijziging datum en tijd (was 30 maart 2016)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie pilotperiode Bureau ICT toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over "Uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing (BIT)" (Kamerstuk 26 643, nr. 365)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport “Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen”

  Te behandelen:

  Loading data