Commissievergaderingen

Donderdag 24 maart 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

ICTY uitspraak inzake Karadzic en perspectieven Srebrenica en Bosnië-Herzegovina

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Meerderheidsverzoek van de leden Van Veen (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) om dhr. Penning de Vries (boegbeeld Team ICT) tevens uit te nodigen voor het RTG Topsectoren op 31 maart 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Begrotingsreserves door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:30 uur

Verzoek om brief ten behoeve van het debat over aanslagen Brussel

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Verkenning SER en Raad voor Cultuur 'Arbeidsmarkt in de culturele sector'

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Annulering AO vreemdelingen- en asielbeleid op 31 maart 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

Commando-overdracht Commandant Landstrijdkrachten te Breda

Werkbezoek
Breda

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Aanbieding Wadden in beeld 2015 door Regiecollege Waddengebied

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Wadden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brief van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TK 34400)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek tot gesprek commissie BuZa met President van Ukrainian World Congress

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota (verplaatst naar 14.15 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen ivm het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet (31322-289)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel voor ontvangst in bijzondere procedure van mw. Lieke van der Wiel, adjunct-directeur UNICEF in Turkije op donderdag 31 maart a.s. van 11.15 - 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kinderporno (verplaatst naar 7 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:15 - 15:15 uur

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota

Technische briefing
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

RRAAM

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Verzoek vragenronde n.a.v. te ontvangen brief over terugzending aanslagpleger Brussel

E-mailprocedure
(besloten)