Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 24-3-2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 24-3-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het voorstel van Algemene Rekenkamer voor een briefing over het onderzoek naar rijksbeleid voor bestrijden van laaggeletterdheid op 20 april a.s.
2
De commissie stemt in met het voorstel van de OECD om een presentatie te geven over de eerste resultaten van de review van het Nederlands onderwijsstelsel, met focus op po, vo, mbo en lerarenopleidingen. De presentatie wordt gepland op woensdag 25 mei van 16.00 – 17.00 uur.
3
De commissie stemt in met het voorstel om het rondetafelgesprek Flexibilisering onderwijstijd te plannen op 14 april van 15.00 – 16.30 uur. De SP-fractie levert nog een naam aan.
4
De technische briefing over Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota hedenmiddag wordt verplaatst naar 14.15 uur i.v.m. herdenking.
5
Brievenlijst
28
Aanbieding rapport "Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek" van Rathenau Instituut
31
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 9-10; 29 februari - 11 maart 2016)

Details

Voor de periode 29 februari - 11 maart 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW
32
Stafnotitie - Verslag conferentie over vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU