Commissievergaderingen

Dinsdag 28 april 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit to Oslo, Bodø, Sortland and Tromsø

Werkbezoek
Oslo, Bodø, Sortland and Tromsø (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Deelname Kamerleden aan NPV Toetsingsconferentie

Werkbezoek
VN New York (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-raad d.d. 18 mei 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om reactie op de uitzending van Dit is de Dag van de EO over ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 alsmede op de brief van de heer G. d.d. 25 april...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten Tweede helft 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Pettitie aanbieding "oproep behoud 'witte zones' (stralingsarme gebieden)"

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Overschrijdingen in de Wlz in 2014 verevenen met Wmo- en Jeugdzorgbudgetten voor 2015

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Stop pesten op het werk

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

situatie vluchtelingen in Syrië

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding bevindingen en aanbevelingen m.b.t. dialoog in de energietransitie door Triarii BV namens R&Dialogue

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding van het rapport 'Nationaal Meldpunt Ouderenzorg'

Petitie
Z1 - (Nog) geen zaal beschikbaar

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Midden-Delflandvereniging biedt aan boek "Midden-Delfland: een landschap van stand"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieden rapport Rekenen in mbo

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2014 van de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015

Inbreng schriftelijk overleg

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

inventarisatie verzoek Sjoerdsma inzake opnemen ex-gedetineerden Guantanamo Bay

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Gesprek met de inspecteur-generaal van het Onderwijs over het Onderwijsverslag 2013-2014

Gesprek
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingscommissie buitenlands werkbezoek

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Delegatievergadering werkbezoek VS

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Notitie antidemocratische groeperingen (2e termijn) (verplaatst naar 24 juni 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Vergadering
Tweede Kamer - Vondelingkamer (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ter aanbieding van het jaarverslag 2014

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

ARK onderzoeksrapport Uitgavenbeheersing in de zorg deel III – Basispakket Zorgverzekering

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

politieke voorbereidingsgroep IPC Energie

Tijd vergadering 17:45 - 18:30 uur

Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie

Vergadering
Vondelingkamer (Tweede Kamer) (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Openbare aanbevelingslijst (alleen leden wgr. vacaturevervulling collegelid Algemene Rekenkamer)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015 - is omgezet in een schriftelijk overleg op 28 april 2015 om 15.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Duitse Bondsdag over Interparlementaire samenwerking en Europees Openbaar Ministerie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

NAVO PA - delegatievergadering

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)