Petitie : situatie vluchtelingen in Syrië

De vergadering is geweest

28 april 2015
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    A.M.C. Eijsink (PvdA)
  • B. van 't Wout (VVD)
  • E.M.A. Smaling (SP)
  • T. Kuzu (GrKÖ)

Agendapunten

  1. 1

    aanbieding petitie m.b.t. situatie vluchtelingen in Syrië; pleidooi voor vrije doortocht van ingesloten burgers uit Yarmouk, asielverlening aan Palestijnse vluchtelingen uit Gaza en verpleging gewonde Syrische vluchtelingen in Nederland