E-mailprocedure : inventarisatie verzoek Sjoerdsma inzake opnemen ex-gedetineerden Guantanamo Bay

De vergadering is geweest

28 april 2015
16:00 uur
Van: Toor van T.
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 11:34
Aan:
Onderwerp: FW: Spoedverzoek
Urgentie: Hoog
 
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlande Zaken
 
Geachte leden,
Hierbij leg ik u onderstaand verzoek voor van het lid Sjoerdsma om voor morgen 12.00 uur een brief te ontvangen van de minister van Buitenlandse Zaken over zijn antwoord op het verzoek van de Amerikaanse regering aan Nederland om ex-gedetineerden van Guantanamo Bay op te nemen. Graag ontvang ik uw reactie, namens uw fractie, uiterlijk nog heden vóór 16.00 uur.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: SjoerdsmA.
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 10:56
Aan: Toor van T.
Onderwerp: Spoedverzoek
 
Theo,
 
Aanstaande donderdag spreekt minister Koenders met zijn collega Kerry. Wat hier zeer waarschijnlijk ter sprake zal komen, zijn de Amerikaanse pogingen om over te gaan tot sluiting van Guantánamo Bay.
 
Nu heeft minister Koenders enige tijd geleden een brief aan de Kamer verzonden waarin hij schrijft dat het kabinet mogelijke opname van ex-gedetineerden uit Guantanamo onderzoekt.
 
Graag zouden wij een brief ontvangen waarin de minister aangeeft wat zijn antwoord zal zijn op een Amerikaans verzoek donderdag: is Nederland bereid of niet bereid ex-gedetineerden op te nemen?
 
Graag zouden wij deze brief voor woensdag 12.00 ontvangen.
 
Vriendelijke groet,
 
Sjoerd
 
 
 
 

Agendapunten

  1. 1

    verzoek brief minister inzake verzoek Amerika over het opnemen van ex-gedetineerden van Guantanamo Bay

    Te behandelen:

    Loading data