Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015

De vergadering is geweest

28 april 2015
15:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Economische Zaken

Agendapunten

 1. 1

  Indien u naar aanleiding van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad op 11 en 12 mei 2015 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 28 april 2015.

 2. 2

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Gecombineerde opgave 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over de Nederlandse en Ierse bedrijfsopvolgingsregelingen voor jonge boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer "Fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?"

  Te behandelen:

  Loading data