E-mailprocedure : Verzoek om reactie op de uitzending van Dit is de Dag van de EO over ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 alsmede op de brief van de heer G. d.d. 25 april 2015

De vergadering is geweest

28 april 2015
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om reactie op de uitzending van Dit is de Dag van de EO over ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 alsmede op de brief van de heer G. d.d. 25 april 2015

    Te behandelen:

    Loading data