Commissievergaderingen

Woensdag 30 mei 2012

tijdelijke commissie Huizenprijzen

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tbs (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationale mobiliteit

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Transportraad d.d. 7/8 juni 2012 (verplaatst naar 31 mei 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering Commissie Werkwijze

Procedurevergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (o.a. controversieel verklaring)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet en Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tweede Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Landbouw en Natuur

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag Gemeentefonds 2011 (33240-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet BES-fonds 2011 (33240-H)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2011 (33240-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2011 (33240-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet en Jaarverslag Infrastructuur en Milieu 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en de CTIVD 2011 (33240-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2011 (33240-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Financiën 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2011 (33240-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Waddenfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag BES-fonds 2011 (33240-H-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 33240-XVI-2

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Landbouw en Natuur

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag BTW-Compensatiefonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (32240-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Nationale Schuld 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene Rekenkamer (ARK) over het rapport van de ARK bij het Financieel Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Diergezondheidsfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 (33240-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Economie en Innovatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag van Nationale Schuld 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 (Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (33240-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2011 (33240-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de Nationale Schuld 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaaroverzicht Koninklijk huis 2011 (33000-I-9)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (32240-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het BTW-Compensatiefonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag Provinciefonds 2011 (33240-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 (33240 VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 (33240-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag van de Koning 2011 (33240-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2011 (33240-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 (33240 VI, nr. 1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 33240-XV-2

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet van de Koning 2011 (33240-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag Staten-Generaal 2011 (33240-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Financiën 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 33240-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Economie en Innovatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 33240-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV-2 (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV-2 (Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 (33240 VI, nr. 2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 (33240-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet der Koning en CTIVD 2011 (33240-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet BTW-Compensatiefonds 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en CTIVD 2011 (33240-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Landbouw- en Visserijraad op 3, 4 en 5 juni 2012

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Economie en Innovatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene rekenkamer (ARK) over het rapport van de ARK bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu over 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011: onderdeel Landbouw en Natuur

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ARK bij Jaarverslag BES-fonds 2011 (33240-H-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2011 (33240-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

MIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Export

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Geneesmiddelenbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2011 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Procedurevergadering (o.a. controversieel verklaring)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Presentatie over bewindvoering door de commissie Bewind en Familie van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK)

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Ontvangst advocaat van de Palestijnse tak van Defence for Children International geannuleerd

Bijzondere procedure
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Extra Procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Toelating vluchtelingen Camp Liberty Irak

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de BPBI over bewindvoering

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Ontvangst Israëlisch parlementslid mw. Enath Wilf

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal