Procedurevergadering : Procedurevergadering (o.a. controversieel verklaring)

De vergadering is geweest

30 mei 2012
14:30 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie Jeugdzorg

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K. Arib (PvdA)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • W.R. Dille (PVV)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • M. Smits (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geen mededelingen.

 3. 3

  Aanbieding van het rapport “Een kinderbeschermingsmaatregel?” van de Inspectie Jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding Jaarbericht en Meerjarenvisie Inspectie Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werkdruk van de kinderrechters

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoord op de vraag van de commissie om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wetsvoorstellen gereedgemeld voor plenaire behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld voor plenaire behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geen agendapunten

 16. 16

  Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geen agendapunten

 18. 18

  AO Stelselherziening jeugdzorg (31 mei 2012)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  AO Verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (13 juni 2012)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  AO Wachtlijsten jeugdzorg (21 juni 2012)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Niet van toepassing

 22. 22

  Zie agendapunten onder rubriek III

 23. 23

  Geen