Commissievergaderingen

Maandag 31 mei 2021

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)

Werkbezoek
(via videoverbinding)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Inburgering en integratie (verplaatst naar 28 juni 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

ABDTOPConsult over verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2 en rapportage ADR

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek omzetten commissiedebat JBZ raad (Asiel&Migratie) in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) - verkeersveiligheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Technische briefing Personeel (waaronder veiligheid) (via videoverbinding)

Technische briefing
VolgtRommekamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EMAILPROCEDURE - verzoek van het lid Belhaj om een commissiedebat op woensdag 2 juni van 10.00-12.00 uur over de Afghaanse tolken

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking

Notaoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging Subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)

Werkbezoek
(via videoverbinding) (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Kennismaking en introductie Justitie en Veiligheid

Gesprek

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Ministerie SZW - Uitvoering en afrekening van de NOW door het UWV

Technische briefing
Tilanuskamer