Commissievergaderingen

Maandag 30 januari 2012

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

COSAC-voorzittersbijeenkomst

Werkbezoek
Kopenhagen

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 17:30 uur

Fiscale agenda Nota-overleg geannuleerd; het overleg zal in de vorm van een ao plaatsvinden op 15 februari 2012)

Notaoverleg
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

BES aangelegenheden met de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Situatie in Papua

Bijzondere procedure
Marcus Bakkerkamer (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Bezoek aan het Nationaal CrisisCentrum

Werkbezoek
Locatie NCC te Schedeldoekshaven 200 (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

BES aangelegenheden met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Financiën

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal