Algemeen overleg : BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Financiën

De vergadering is geweest

30 januari 2012
18:00 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. toevoeging agendapunt.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.H.H. Weekers
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • W. Hachchi (D66)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • M.H.P. van Dam (PvdA)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  BES aangelegenheden op het beleidsterrein van Financiën

 2. 2

  Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data