Algemeen overleg : BES aangelegenheden met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De vergadering is geweest

30 januari 2012
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. toevoeging agendapunten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • E. Lucassen (PVV)
 • W. Hachchi (D66)
 • J. Recourt (PvdA)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  BES aangelegenheden op het beleidsterrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 2. 2

  Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie VWS over wat de minister van VWS voor de BES-eilanden doet op gezondheidszorggebied

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering motie Ortega-Martijn/Van der Staaij over kinderleed binnen het Koninkrijk (33 000 IV nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data