Commissievergaderingen

Donderdag 29 augustus 2019

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brief Algemene Rekenkamer - Fiscale stimulering van elektrische auto's (vragen aan de staatssecretaris)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer - Forfaits in het belastingstelsel (vragen aan de staatssecretaris)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Uitstel AO Personeel Defensie van 5 september naar 11 september 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

voorstel uitstel feitelijke vragen IOB evaluatie consulaire dienstverlening

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Uitstel inbreng feitelijke vragen (5 september) over evaluatie consulaire zaken

E-mailprocedure
(besloten)