E-mailprocedure : voorstel uitstel feitelijke vragen IOB evaluatie consulaire dienstverlening

De vergadering is geweest

29 augustus 2019
17:00 uur
 
Van: Toor van T.
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 14:04
Aan:-buza
Onderwerp: Uitstel inbreng feitelijke vragen (5 september) over evaluatie consulaire zaken
 
Aan de leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Op 5 september a.s. staat gepland een inbreng van feitelijke vragen over de IOB-evaluatie van de consulaire dienstverlening, die de minister van Buitenlandse Zaken op 19 juni jl. aan de Kamer heeft gestuurd. Inmiddels heeft de minister echter op 5 juli jl. “de Staat van het consulaire –editie 2019”aan de Kamer gestuurd, waarin de minister nader ingaat op specifieke aanbevelingen van de IOB. Deze Kamerbrief staat geagendeerd voor de procedurevergadering van uw commissie van 12 september a.s.
In verband met de samenhang tussen beide brieven (van 19 juni en 5 juli) stel ik namens uw voorzitter voor om de inbrengdatum voor de feitelijke vragen over de IOB-evaluatie uit te stellen, zodat beide brieven in de procedurevergadering in samenhang kunnen worden besproken.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, verzoek ik u dit uiterlijk donderdag 29 augustus voor 17.00 uur te laten weten (middels reply all).
Met vriendelijke groeten,
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag