Commissievergaderingen

Woensdag 29 maart 2023

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie (Verplaatst naar 19 april 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Nederlandse Zorgautoriteit over de toegankelijkheid van zorg

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Werkagenda en stagepact mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 6 april 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen - gesprek met EP rapporteur

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Scheefgroei van winsten en lonen bij bedrijven

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Parlementaire verkenning over de strafrechtketen en bespreking van het rondetafelgesprek

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Drugspreventie en verslavingszorg

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 11.00-12.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met diplomaten uit de Westelijke Balkan

Gesprek
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Onderzoek rechtsbescherming in de WIB

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)