Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

De vergadering is geweest

29 maart 2023
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Binnenvaartwet in verpand met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

    Te behandelen:

    Loading data