Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport PFAS-verdacht afval naar Indaver (België)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang versterking VTH-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Signaalrapportage ILT ‘Meer inzicht in en toezicht op certificering’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22343-351)

  Te behandelen:

  Loading data