Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 maart 2023
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  Het bericht van een deelnemer aan het rondetafelgesprek Online gebiedsverbod dat via de mail is rondgestuurd wordt besproken in het besloten deel van de procedurevergadering.
   
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over Datalek Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming voor deelname aan technische briefing over de Verzamelwet gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek vaste commissie voor Digitale Zaken aan Estland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inventarisaties

  • Uitkomst inventarisatie technische briefing rapport Digitale identiteit door Algemene Rekenkamer
   Besluit Er zal in overleg met de Algemene Rekenkamer een nieuwe datum worden geïnventariseerd.
    
  • Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek aan Estland zomerreces 2023 
   Besluit: De delegatie wordt vastgesteld. Een eerste delegatiebijeenkomst wordt spoedig gepland. 
 10. 10

  Overzicht van geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Geplande activiteiten
  30-03-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing AI-verdrag
  30-03-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Digitale inclusie
  05-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  06-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat - 21501-33-1006
  11-04-2023 18.30 - 20.45 Rondetafelgesprek Online gebiedsverbod
  13-04-2023 11.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen
  11-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Opruimen vervuilde data
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023
  29-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Desinformatie en online platformen
  Zomerreces 2023 Werkbezoek Estland 
   
  Procedurevergaderingen
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 11. 11

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  In overleg met de initiatiefnemer zal de informele voorbereidingsgroep de uitwerking van het voorstel voor een hoorzitting TikTok tijdens de volgende procedurevergadering aan de orde stellen. 


  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Hoorzitting TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen
  Rondetafelgesprek TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen; gevolgd door een hoorzitting
  Gesprek Autoriteit Persoonsgegevens Aanbieding jaarverslag 2022 
  Technische briefing  Masterclass ChatGPT
  Technische briefing Technische briefing Landelijk Crisisplan Digitaal
  Technische briefing Algemene Rekenkamer (besloten) briefing over rapport inzake Digitale identiteit

  Plenaire debatten
  Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908)
  Tweeminutendebat Kunstmatige intelligentie (CD 25/1)
  Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)

   
 12. 12

  Verzoek van het lid Rahimi (VVD) om de commissie voor Digitale Zaken als volgcommissie aan te merken bij het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake Herziening EU rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Duurzaamheid en digitalisering

 14. 14

  Naar aanleiding van het bericht van een deelnemer aan het rondetafelgesprek Online gebiedsverbod d.d. 11 april a.s. besluit de commissie tot een wijziging ten aanzien van de uitnodigingen.