Commissievergaderingen

Donderdag 28 april 2016

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 19 mei 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Robotisering op de arbeidsmarkt

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Stichting Varkens in nood biedt aan een petitie tegen biggensterfte

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:30 - 14:30 uur

Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 16:00 uur

Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Woononderwerpen (nieuwe datum is 18 mei van 14.00 tot 17.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkende dag/tijd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

BIT-advies inzake programma "Blik op NVWA 2017"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsstandpunt Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Burgerschapsvorming onderwijs (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

GGZ (verplaatst naar 26 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Van Gerven en Oosenbrug over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (32637-238)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Automatische uitwisseling van rulings

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Aanbieding AIV-advies "Goed geschakeld? Over de verhouding tussen regio en de EU"

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

17e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34432)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording vragen m.b.t. dragerschapstests AMC/VUmc - 30371-32

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Interimregeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - 25424-307

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Open Doors delegatie Nigeria

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 16:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

EuroMed Rights mensenrechtensituatie Egypte GEANNULEERD

Bijzondere procedure
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inventarisatie of Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34347)

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Opzet Beleidsdoorlichting VN-kanaal

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)