Debat geweest
28 april 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS - AFWIJKEND TIJDSTIP - donderdag 28 april 2016 - 10.15-11.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 28 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht dat directeuren in de thuiszorg sjoemelen met miljoenen euro’s aan zorggeld

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht ‘Enorme tariefverschillen Wmo-voorzieningen’ en reactie op rapport van de Nationale Ombudsman

Te behandelen:

13
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 18 april 2016, toegezonden bij brief van 1 april 2016 (Kamerstuk 21 501-31, nr. 397)

Te behandelen:

14
Beantwoording op vragen van de commissie over de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Kamerstuk 34302, nr. 103)

Te behandelen:

18
Verslag van een schriftelijk overleg betreffende Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (Kamerstuk 29 689, nr. 683)

Te behandelen:

30
35
38
Verzoek van het lid Rutte om een kabinetsreactie op het rapport Verlangen naar samenhang Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Te behandelen: