Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS - AFWIJKEND TIJDSTIP - donderdag 28 april 2016 - 10.15-11.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 28 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht ‘Enorme tariefverschillen Wmo-voorzieningen’ en reactie op rapport van de Nationale Ombudsman

Te behandelen:

13
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 18 april 2016, toegezonden bij brief van 1 april 2016 (Kamerstuk 21 501-31, nr. 397)

Te behandelen:

14
Beantwoording op vragen van de commissie over de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Kamerstuk 34302, nr. 103)

Te behandelen:

18
Verslag van een schriftelijk overleg betreffende Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (Kamerstuk 29 689, nr. 683)

Te behandelen:

38