Commissievergaderingen

Donderdag 28 maart 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) Presidential election

Werkbezoek
Oekraïne (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to Ukraine for the 31 March 2019 Presidential election

Werkbezoek
Ukraine (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Presidential Election Observation Mission

Werkbezoek
Ukraine (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Algemene Rekenkamer 'Cybersecurity van waterwerken'

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Klimaattafel 'Gebouwde omgeving'

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over de behandeling van de evaluatie Woningwet en het Huurakkoord (de technische briefing is tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - verplaatst naar 23 april 2019 van 16.30 tot 19.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Belastingontwijking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp-besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Vernieuwde rulingpraktijk (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

HSL-Zuid

Technische briefing
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Spoor (verplaatst naar 4 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Voorbereidingsgroep adviesaanvraag toetsingskader NLA

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorbereiding aangiftecampagne inkomstenbelasting

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

EU-actieplan kunstmatige intelligentie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (35166)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek arme ouderen

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

HSL-Zuid

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Uitwerking voorstel van een commissie-activiteit over de SDG-doelen

Vergadering
Zandtkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel verplaatsen brief van algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen naar algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding

E-mailprocedure
(besloten)
Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Woonfraude (het AO wordt tot nader order uitgesteld, conform de besluitvorming in de e-mailprocedure).

Algemeen overleg
(verplaatst)