Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek onderzoek door parlement naar misdaadgeld
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid van Nispen om rondetafelgesprek over Wet herziening ten voordele
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 28 maart 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek informatie aan de Raad van State verstrekte opdracht/verzoek naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam (Kamerstuk 29628-840)
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 20 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 28 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
27
Toestemming voor deelname aan een technische briefing door het WODC over het WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’

Te behandelen:

44
Kennisagenda J&V 2019