Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 28 maart 2019
Brief lid / fractie
Download Vakwedstrijden voor het vmbo (Skills Talents) en mbo (Skills Heroes)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-3-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Procedure rond algemeen overleg Uitgangspuntnotitie cultuurbeleid 2021-2024

Details

  • De uitgangspuntennotitie wordt verwacht op 11 juni 2019
  • Een rondetafelgesprek word gepland op 20 juni 2019, 14.30-17.30 uur (voorbereidingsgroep de leden Aartsen, Belhaj en Kwint)
  • Een AO wordt gepland op 27 juni 2019, 10.00-14.30 uur
21
25
Behandelvoorstel Informele Cultuurraad d.d. 15 en 16 april
26
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

di 02-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Werkdrukmiddelen primair onderwijs
di 09-04-2019 13.45 - 14.00 Petitie Rapport (Panteia) Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen
di 09-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde
te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
wo 17-04-2019 16.15 - 17.15 Technische briefing CBS in het kader van kennisversterking Integratie Monitor Brede Welvaart
di 23-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag)
di 23-04-2019 17.00 - 18.00 Technische briefingT door de VSNU: Sectoroverzicht Universiteiten
wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
di 14-05-2019 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet en het jaarverslag 2018
do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Cultuur
ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
27
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

8. Debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo (Özdil) (minister OCW)
26. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
33. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
37. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
40. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
57. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
58. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
74. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)

13. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
16. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
29. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
38. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
65. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
28
Schriftelijke overleggen etc openstaand 190319
29
Lijst met openstaande toezeggingen
33
Reflectie Versterking Kennispositie Kamer

Details

Positief. Waken voor te veel thema's. In de beperking toont zich de meester.
34
Aanwezigheid leden bij commissieactiviteiten

Details

  • Afgesproken wordt dat leden zich zo veel vooraf aanmelden via Parlis voor commissieactiviteiten (tabblad deelnemers).
  • Afgesproken wordt dat instemmen met gesprek tijdens de procedurevergadering wordt genoteerd als een aanmelding (wordt weergegeven op de convocatie).
  • Afgesproken wordt dat vaker de limiet van minimaal vier leden wordt aangehouden.
  • Afgesproken wordt dat leden die op de dag zelf zich moeten afmelden, zorgen voor vervanger uit eigen fractie.
35
Concept voorstel rondetafelgesprek jongeren rondetafel passend onderwijs (initiatiefnemer: Heerema)