Commissievergaderingen

Dinsdag 27 oktober 2020

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Persmoment

Vergadering
Enquêtezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) om een reactie te ontvangen op het bericht dat uitslagen van duizenden commerciële corona-testen niet meetellen in de updates van het RIVM

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Asscher en Ploumen (beiden PvdA) om een kabinetsbrief te ontvangen over de uitvoering van twee moties inzake het coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure: voorstel brief minister vragen inzake de reactie van het kabinet op het bericht dat het VN Verdrag voor een verbod van kernwapens in januari 2021 in werking zal treden

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Landelijk Expertisecentrum Sterven - 'Pleidooi voor meer aandacht voor de eindfase van het leven’ (fysiek)

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding petitie 'Herenig internationale families' van Familie United (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure: Verzoek spoedige toezending van toegezegde informatie over subsidie aan voormalig kopstuk van Syrische strijdgroep

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 15:00 uur

EU-Gezondheidsraad inzake hervormingen WHO (30 oktober 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek aan minister J&V stand van zaken te geven inzake tot het inzetten van tipgelden en beloningsgelden en het modelprotocol informatie delen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity (verplaatst naar 5 november)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met Albanese delegatie over EU-uitbreiding (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Videoconferentie Eurocommissaris Dalli (verplaatst naar 17.00 uur)

Gesprek
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Wapenexportbeleid (verplaatst naar 7 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 17:40 uur

Videoconferentie Eurocommissaris Dalli (verbindingsprobleem; informatie wordt schriftelijk gewisseld)

Gesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om het AO Financiële Markten van morgen (28 oktober) uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 19:30 uur

AIV/CAVV inzake advies leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Gesprek
Troelstrazaal