Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

27 oktober 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek DSA en meerdere organisaties tot aanbieding statement Digital Services Act

 3. 3

  Aanbod Arcadis NV, namens meerdere organisaties, voor technische briefing over advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) (32813-497)

 4. 4

  Verzoek om gesprek STNL met betrekking tot trouwbranche in nood door COVID-19 maatregelen

 5. 5

  Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement; Sharm el-Sheik, 22 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de energie-audit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoringsrapportage 2019 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere reactie op Barometer Boudel op Rieg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek om uitstel van het Algemeen Overleg Klimaat en Energie op 28 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het EU-voorstel voor ophoging van het EU-klimaatdoel voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers te Berlijn 30 september en 1 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Actualisering monitoringsparameters Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op onderzoek dat het mkb veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de informele Energieraad (videoconference) van 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Noodverlenging commerciƫle radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies van het Onafhankelijk Adviescollege Toekomstbeleid Radio

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Positie consument bij faillissement reisorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Drie onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Onderzoek (TNO) op verzoek van het kabinet recentelijk heeft uitgevoerd als vervolg op eerdere onderzoeken naar het gebruik van schermen in de horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-33-828)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Werkprogramma 2021 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het Signaal en het Jaarverslag van de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag High Level videoconferentie over toerisme op 28 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Videoconferentie informele Raad voor Concurrentievermogen op 23 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Postwet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending BNC-fiche toolbox connectiviteit (5G en breedband)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afspraken over vergoedingen voor huurders en tegemoetkomingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Mededeling Kritieke Grondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het nieuwsbericht 'Groningen en Den Haag sluiten miljardenakkoord'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wetenschappelijke toets op onderbouwing voorstellen conform artikel 3.1CW

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag rapporteur ontwerpbegroting Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  EU-voorstel: Klimaatpakket: wijziging Europese klimaatwet COM (2020) 563

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Aartsen (VVD) voor een rondetafelgesprek inzake fieldlabs en perspectief in coronatijd 2

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van de leden Weverling en Van den Berg voor een vervolg besloten technische briefing over de algemene maatregel van bestuur Veiligheid en integriteit telecommunicatie en de uitrol van 5G

  Te behandelen:

  Loading data