Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 27 oktober 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 27 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek DSA en meerdere organisaties tot aanbieding statement Digital Services Act
3
Aanbod Arcadis NV, namens meerdere organisaties, voor technische briefing over advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) (32813-497)
4
Verzoek om gesprek STNL met betrekking tot trouwbranche in nood door COVID-19 maatregelen
25
Drie onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Onderzoek (TNO) op verzoek van het kabinet recentelijk heeft uitgevoerd als vervolg op eerdere onderzoeken naar het gebruik van schermen in de horeca

Te behandelen:

40
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
42
Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

Te behandelen:

43
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen
44
Stafnotitie werkbezoek Groningen
47
Stafnotitie voorbereiding videogesprek met eerste vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans, over voorstel tot ophoging EU-klimaatdoelstelling 2030, d.d. 14 oktober 2020
48
49
Voorstel van de leden Weverling en Van den Berg voor een vervolg besloten technische briefing over de algemene maatregel van bestuur Veiligheid en integriteit telecommunicatie en de uitrol van 5G

Te behandelen:

50
Voorstel programma rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst