Commissievergaderingen

Maandag 23 september 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP) Visit

Werkbezoek
Ethiopia (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
Brussel, België

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Openbare kennisbijeenkomst

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel rondetafelgesprek Luchthaven op zee op 2 oktober 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:45 uur

Personen met verward gedrag

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Begroting Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 van het Centraal Planbureau

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank

Gesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 17:45 uur

Rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen lage rentestand

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal