Hoorzitting / rondetafelgesprek

Personen met verward gedrag

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Personen met verward gedrag"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek - Personen met verward gedrag - 23 september 2019 - 13.30-16.45 uur - namen genodigden toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek inzake Personen met verward gedrag.
2
Blok 1: Ggz instellingen, die zowel ambulante (vanuit een wijk- of gebiedsteam) als instellingszorg bieden aan mensen met verward gedrag, teams bemoeizorg etc. (13.30 - 14.20 uur)

Details

1. Dhr. Gerco Blok, psychiater, bestuurder Emergis
2. Dhr. Tom van Mierlo, psychiater, bestuurder Reinier van Arkel
3. Dhr. Martin Mennen, psychiater, directeur Zorg Dimence Groep
4. Dhr. Peter van der Noord, psychiater, directeur behandelzaken GGZ Drenthe
3
Blok 2: Bestuurders (14.25-15.25 uur)

Details

1. Mw. Simone Kukenheim, wethouder zorg, jeugdzorg, beroepsonderwijs en sport in Amsterdam
2. Dhr. Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport in Rotterdam
3. Dhr. Gerrit van de Kamp, voorzitter Politievakbond ACP
4. Dhr. Wim Hazeu, directeur Wonen Limburg en bestuurslid Aedes
 
4
Blok 3: Betrokken organisaties in de wijk en belangenorganisaties (15.30-16.45 uur)

Details

1. Dhr. Cornel Vader, bestuurder Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils
2. Mw. Esther Pullen, wijk-GGD-er in Vught
3. Dhr. Frans Haenen, afdelingshoofd Centrale Diensten en Ondersteuning GGD Friesland
4. Mw. Anja Schouten, politiechef Noord-Holland, landelijk portefeuillehouder Zorg & Veiligheid
5. Mw. Irene van de Giessen, ervaringsdeskundige, directeur van Hersteltalent (regionale partner van MIND in Zeeland)
6. Dhr. Bert Stavenuiter, directeur MIND Ypsilon
 
5
Position papers

Te behandelen: