Commissievergaderingen

Donderdag 23 juni 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2016

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)
Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 22 juni)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Jaarverslag VWS 2015

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ontvangst minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Mohammad Javad Zarif

Gesprek
Marcus Bakkerkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête (TCEWPE)

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met Richard van Rijssen, ambassadeur te Bratislava, inzake het Slowaaks EU-Voorzitterschap

Gesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Spoor (derde termijn)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met Richard van Rijssen, ambassadeur te Bratislava, inzake het Slowaaks EU-Voorzitterschap

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Brieven toevoegen aan agenda algemeen overleg Materieel Defensie op 29 juni 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:15 - 12:30 uur

A16 Rotterdam

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Bedrijfsleveninstrumentarium

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Gemeente Goeree-Overflakkee inzake slechte doorstroming en verkeersveiligheid op de N59

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

MIRT

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer

Wetgevingsoverleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op het AIV advies nr. 92 ‘Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ en het WRR advies nr. 94 ‘De publieke kern van het internet: naar een buitenlands internetbeleid’.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds (tijdstip gewijzigd)

Wetgevingsoverleg
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Verwerving F-35

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wetgevingsoverleg
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Bouwmeester om reactie op artikel Avrotros.nl d.d. 23 juni 2015 inzake Ziekenhuizen volgen patiënten met cookies

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (voortzetting AO d.d. 9 juni 2016)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Algemeen overleg
Thorbeckezaal