Agendapunten

 1. Aanbieding van het beleidsstandpunt ‘Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij’, aangaande de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen

  Te behandelen:

 2. Uitstel toezending beleidsstandpunt ‘inzet gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen’

  Te behandelen:

 3. Verslag schriftelijk overleg over de stand zaken vessel protection detachments

  Te behandelen:

 4. Stand van zaken Vessel Protection Detachements (VPD’s)

  Te behandelen:

Gerelateerde zaken