Algemeen overleg

Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Algemeen overleg: "Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum, was 8 juni

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie algemeen overleg Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij d.d. 23 juni 2016
Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2016, over bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken