Algemeen overleg : MIRT

De vergadering is geweest

23 juni 2016
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
9e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 8 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B. Madlener (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding 3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten over de periode 1 juli 2015 t/m 31 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Marktvisie Rijkswaterstaat en bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Energieneutrale netwerken in beheer van Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging, gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 23 november 2015 over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de grondwaterproblematiek bij het project A4 Delft-Schiedam

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 000 A, nr. 67) over de doorstroming op de aansluiting A1/A30

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 000 A, nr. 67) over de doorstroming op de aansluiting A1/A30

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op motie van de leden Visser en Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding rapport Review van storingen en storingsafhandelingen Nieuwe Botlekbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Blankenburgverbinding: Kanteldijk

  Te behandelen:

  Loading data