Commissievergaderingen

Donderdag 22 september 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA – Seminar on “The role of the OSCE and its Parliamentary Assembly in the changing European security architecture”

Werkbezoek
Helsinki, Finland (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (TK35896-24)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Actuele veiligheidssituatie rondom Oekraïne

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (TK 31765-651)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet wapens en munitie (33033-33)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (29398-1019)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden (36175)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne (36181)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-19) (35869-27)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) en het lid Vestering (PvdD) om uitstel van het rondetafelgesprek 'Jacht' op 28 september-

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 21:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Van Strien en Romke de Jong om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)