E-mailprocedure : [SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Van Strien en Romke de Jong om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

22 september 2022
21:00 uur
Geachte (plaatsvervangende) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Met betrekking tot onderstaande e-mailprocedure kan ik u berichten dat de commissie voor Economische Zaken en Klimaat het voorstel steunt om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) op dinsdag 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
De volgende fracties steunen het voorstel van de leden Van Strien (VVD) en Romke de Jong (D66):
PVV, CDA, SP en BBB
 
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rick van Dijke
 
Adjunct-griffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte (plaatsvervangende) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u het verzoek aan van het lid Van Strien (VVD), mede namens het lid Romke de Jong (D66), om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) op dinsdag 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag om 21:00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 
Indien de commissie instemt met dit voorstel zal de inbrengdatum worden vastgesteld op vrijdag 23 september 2022 om 12:00 uur in verband met de reactietermijn voor het ministerie en de mogelijkheid van een tweeminutendebat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rick van Dijke
 
Adjunct-griffier

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Van Strien en Romke de Jong om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data