Commissievergaderingen

Woensdag 19 juni 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
London and Southern England (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 11:00 uur

Ontbijtbijeenkomst verhouding met Rusland

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
Schrijfkamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energieraad (formeel) op 25 juni 2019 (omgezet in schriftelijk overleg op 17 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Technische briefing met de NEN Projectgroep NTA 8800 'vernieuwd Stelsel Energieprestatie Gebouwen' en ambtenaren van het ministerie BZK over de eisen voor bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG-eisen)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Evaluatie Transgenderwet

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

VNG en Divosa - Bijstandsvorderingen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (verplaatst naar 26 juni)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Veteranen

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Advies 'Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek' van AWTI

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering - verplaatst naar 20 juni 2019 om 15.00 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Vertoning film The Plastic Paradox en aansluitend gesprek (Locatie: Van Someren-Downerzaal)

Gesprek
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad d.d. 26 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (wordt verplaatst naar 26 juni 2019)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Evaluatie IMVO-convenanten

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Gesprek met de Algemene Rekenkamer i.v.m. nadere toelichting op Jaarverslag en Slotwet 2018

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:40 uur

Afhandeling mijnbouwschade Groningen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verkenning landelijk onderzoek 13-wekenecho - 29323-125

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs over de Jaarverslagen IenW

Gesprek

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113) (35215-(R2128))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Milieuraad d.d. 26 juni 2019 (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel om het PBL, CPB en PwC te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de doorrekeningen - Reactie uiterlijk VANDAAG 19/06 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Cohesieraad dd 25 juni 2019 (het AO wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep De Juiste zorg op de Juiste plek

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Bouwopgave

Algemeen overleg
Klompezaal