Algemeen overleg

Evaluatie Transgenderwet

Algemeen overleg: "Evaluatie Transgenderwet "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Evaluatie Transgenderwet op 19 juni 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over Evaluatie Transgenderwet

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten