Debat geweest
19 juni 2019 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 19 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 19 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 5 juni 2019 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank (DNB)
4
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Aegon verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw’

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie over een aantal recente brieven van belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening van de Belastingdienst

Te behandelen:

8
Beantwoording vragen commissie over de 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen (Kamerstuk 31066-480)

Te behandelen:

10
Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties

Te behandelen:

14
Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”

Te behandelen:

16
Afschrift van de reactie op de brief van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en Privacy First over de FATF-Aanbevelingen ten aanzien van crypto’s

Te behandelen:

26
Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan publicatie onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument

Details

Besluit:
Een besloten technische briefing organiseren op woensdag 26 juni 2019 en de duur terugbrengen tot drie kwartier (11.30u tot 12.15u)
Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 het onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument te publiceren. Zij biedt de commissie een besloten technische briefing aan op de dag van publicatie.
27
Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan de publicatie van een brief over de huidige stand van zaken van de fiscale stimulering van elektrisch rijden

Details

Besluit:
Een besloten technische briefing organiseren op woensdag 26 juni 2019 en de duur terugbrengen tot drie kwartier (van 12.15u - 13.00u) aansluitend op de briefing inzake forfaits als fiscaal instrument.
Noot:
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 een brief over de huidige stand van zaken van de fiscale stimulering van elektrisch rijden te publiceren. In de brief draagt de Rekenkamer feitelijke informatie aan over de opvolging van eerdere aanbevelingen uit 2013 en 2014. Zij geeft in de brief nog geen oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid, omdat daar meer onderzoek in breder verband voor nodig is.
 
28
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

29
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
34
Antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

Te behandelen:

38
Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

Details

Besluit: Van onderstaande overzichten van plenaire activiteiten en commissieactiviteiten is kennisgenomen. De commissie heeft besloten om in de laatste week voor het zomerreces een algemeen overleg te houden over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Het debat over het ethnisch profileren door de Belastingdienst (hieronder genoemd onder nr. 103) is inmiddels van de Kameragenda afgevoerd.

Plenaire activiteiten:
a) Wetgeving:
(week 27 - 3 juli) - Voorjaarsnota 2019
(week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
(week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
24. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
36. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
42. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
50. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
52. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
70. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
83. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)
103. Debat over etnisch profileren door de Belastingdienst (Snels) (staatssecretaris Financiën)
104. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Rooijen) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
114. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
53. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
71. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
79. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
80. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen.

Commissieactiviteiten van de commissie Financiën

Wetgevings/Notaoverleggen
Reeds geplande wetgevingsoverleggen:
26 juni 2019, 19.00-21.30 uur - Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018;
28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO)
wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst
do 27-06-2019 09.30-13.30 Fiscale beleidsagenda 2019
wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 04-09-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
di 01-10-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-10-2019 16.30-18.30 AO IMF
wo 06-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 28-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten:
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO Effecten van het ECB-beleid (na het zomerreces te houden)
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen
AO Toekomst van de Volksbank (in het najaar te houden)
AO Witwassen en terrorismefinanciering

Overige commissieactiviteiten:
06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
ma 02-09-2019 10.30-13.30 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)
ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
ma 09-09-2019 Conferentie over de EMU
vr 04-10-2019 - Accountability Hack 2019

Opnieuw te plannen (na het zomerreces):
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Moscovici
39
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
40
Actualisatie kennisagenda 2019