Algemeen overleg : Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging

De vergadering is geweest

19 juni 2019
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S. Öztürk (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees Parlementsverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van de NOS dat dubbel stemmen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement niet is toegestaan maar wel mogelijk is

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nieuwe stembiljetten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Digitaal hulpmiddel bij berekenen verkiezingsuitslag

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Procedure tot herziening van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Europese voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Pakket vrije en eerlijke Europese verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere informatie inzake kiesrechtzaken

  Te behandelen:

  Loading data