Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 19 juni 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming om eerste tussenrapportage over het onderzoek van commissie Joustra (inzake interlandelijke adopties)
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot 13 juni 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek inzake zedenwetgeving, in verband met het wetsvoorstel over seksueel grensoverschrijdend gedrag van minister Grapperhaus
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 19 juni 2019
Brief Presidium
Download Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer
Brief lid / fractie
Download Verzoek om stand van zaken en een planning over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken

Deelnemers


Agendapunten

1
Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34471)

Te behandelen:

9
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
14
Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’

Te behandelen:

30
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Storing enkelbanden, dragers tijdelijk buiten beeld’

Te behandelen:

36
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2019, over het bericht ‘Bende opgepakt voor reeks verkrachtingen’

Te behandelen:

39
41
Stafnotitie - Interparlementaire conferentie asiel 8 en 9 september 2019 (Helsinki)
43
Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2019

Details

Woensdag 11 september 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 25 september 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 9 oktober 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 16 oktober 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
HERFSTRECES: 18 t/m 28 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 november 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 4 december 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 18 december 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
KERSTRECES: 20 december 2019 t/m 13 januari 2020
47
Verzoek aan de minister voor Rechtsbescerming om stand van zaken en een planning over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken

Te behandelen:

51
Brievenlijst
52
Stafnotitie - Informele voorbereidingsgroep Cybersecurity
53
Mondelinge toelichting van de rapporteurs ten behoeve van wetgevingsoverleg op 27 juni 2019 inzake Jaarverslag en Slotwet 2018