Commissievergaderingen

Maandag 17 mei 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Spring Session (on-line)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Verzoek van het lid Van Wijngaarden om een vertrouwelijke briefing mbt de situatie van de Afghaanse tolken

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Digitaal werkbezoek politie

Werkbezoek
Via videoverbinding (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 11:30 - 15:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden - (35 779)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

IPU - 12Plus Steering Committee preparing the Assembly in May

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) tot omzetting van het debat Eurogroep/Ecofinraad in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitnodigen minister LNV voor commissiedebat RBZ/Handel d.d. 18 mei 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gesprek COVAX inzake beschikbaarheid medische hulpmiddelen en vaccins

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Technische briefing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan (GLB/NSP) (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Technische briefing Mestbeleid (verplaatsts naar 19 mei 2021)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

EU Chief Trade Enforcement Officer (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Fractiemedewerkersbijeenkomst

Gesprek
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Medisch specialisten in loondienst (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer