E-mailprocedure : Uitnodigen minister LNV voor commissiedebat RBZ/Handel d.d. 18 mei 2021

De vergadering is geweest

17 mei 2021
14:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit te nodigen voor het commissiedebat over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van dinsdag 18 mei a.s.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 17 mei 14.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Adjunct griffier
Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Commissie voor Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel uitnodigen minister LNV voor commissiedebat RBZ/Handel d.d. 18 mei 2021

    Te behandelen:

    Loading data