E-mailprocedure : Gesprek COVAX inzake beschikbaarheid medische hulpmiddelen en vaccins

De vergadering is geweest

17 mei 2021
14:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Hammelburg (D66) om in voorbereiding op het commissiedebat Noodhulp d.d. 27 mei 2021 een (digitaal) gesprek te organiseren met de COVAX-faciliteit over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en vaccins in landen die in grote mate afhankelijk zijn van de COVAX-faciliteit.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 17 mei 14.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Adjunct griffier
Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Commissie voor Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel gesprek COVAX inzake beschikbaarheid medische hulpmiddelen en vaccins

    Te behandelen:

    Loading data