Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad

De vergadering is geweest

17 mei 2021
14:00 uur
Middels e-mailprocedure is besloten dat het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van dinsdag 18 mei wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur. 

Indien u naar aanleiding van het SO Landbouw- en Visserijraad een Tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 26 en 27 mei 2021, dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de regeling van werkzaamheden op dinsdag 18 mei 2021.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 26 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op consultatie EU-regels etikettering van levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling actieplan groei biologische productie

  Te behandelen:

  Loading data