Commissievergaderingen

Donderdag 11 maart 2010

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Richtlijn gelijke behandeling

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ambulancezorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

(Verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst (is verplaatst naar 8 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de heer Lutken (MIVD)

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Milieuraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

CTIVD

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Tegenbezoek commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Resultaten tussentijdse evaluatie wet markttoezicht registerloodsen (uitvoering motie Hendrikx (Eerste Kamer), 30913, nr. E)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Multifunctionele landbouw

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verdere vergroting slagvaardigheid strafrecht (32123VI-84) (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Leergang Topmanagement Defensie

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen 20454-98

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt' (32123VI-85) (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait (inbrengdatum geannuleerd; wetsvoorstel is controversieel verklaard)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Gesloten Jeugdzorg (verplaatst naar 17 maart 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Centraal Veterinair Instituut verzorgt technische briefing inzake Q-koorts (wordt verplaatst i.v.m. plenaire agenda)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Macrodoelmatigheid (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij voorkomen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Q-koorts (verplaatst naar 25 maart 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

MRSA

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Dinergesprek Deense delegatie over aanpassing waterbeheer aan klimaatverandering en cradle-to-cradlebeleid

Gesprek
Rooksalon (besloten)