Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Nieuwe agenda p.v. OCW 11-3-2010, ag.punt 13 en 14 nieuw
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv OCW 11-3-2010

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijsten van de pv van 18 februari en de extra pv van 4 maart jl.

Details

Vastgesteld.

2
Brievenlijst
15
Dinsdag 16 maart 13.30 uur wordt het Rapport Onderwijshuisvesting en huisvesting kinderopvang aangeboden. De commissie wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
16
De commissie stemt in met het voorstel een briefing te laten verzorgen door de Algemene Rekenkamer op 25 maart 2010 over Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.