Commissievergaderingen

Maandag 9 november 2020

Defensie

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Schietserie Bergen-Hohne (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Hohne (verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee for the observation of the early parliamentary elections in Jordan

Werkbezoek
Jordanië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
On-line (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Deltacommissaris (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken (verplaatst naar 30 november)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nader verslag - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) - datum gewijzigd in 25...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) voor een notaoverleg over Politie en Jaarwisseling

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - on-line toelichting bij rapport 15129 (dat aan de basis lag van Resolutie 2339(2020) van de Raad van Europa

Vergadering
Tweede Kamer, Oudkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen...

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:15 - 19:30 uur

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Extra algemeen overleg Wapenexportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 22:00 uur

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 19:30 uur

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 20:00 - 23:00 uur

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal