Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

De vergadering is geweest

9 november 2020
16:00 - 22:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • J.M. van Eijs (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie verzoek commissie over uitzending de Monitor over het funderingslabel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Excessen op de huurwoningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken monitor ouderenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Actieplan Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken bij de Huurcommissie (Kamerstuk 27926-326)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Lelystad m.b.t. de wijziging van de Huisvestingswet voor huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Hypotheeknormen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolg wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht toezeggingen algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Huisuitzettingen in de tweede coronagolf

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  NHG borgtochtprovisie en kostengrens per 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten eerste tranche woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage verhuurderheffing 2020 en evaluatie heffingsverminderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Spreektijden:

  Tijd per fractie totaal (incl. 2e termijn):
  VVD: 16 minuten
  PVV, CDA en D66: 10 minuten
  GroenLinks, SP: 8 minuten
  PvdA: 6 minuten
  Overige fracties: 4 minuten
  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, overige fracties.
  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst.
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data