Commissievergaderingen

Donderdag 9 april 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to North Macedonia for the parliamentary elections on 12 April 2020 (geannuleerd door de OVSE PA ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd North Macedonia, Skopje (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Aanbieding rapport 'Kleine eilanden, grote uitdagingen', onderzoeksrapport in opdracht van de commissie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Greep op gevaarlijke stoffen door RLI (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Ambtelijke briefing over repatriëring Nederlanders uit het buitenland

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Inzicht in Kwaliteit, 3.1CW en overig) (Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Brievenlijst commissie VWS d.d. 9 april 2020

Procedurevergadering

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Monitor Brede Welvaart)(Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Beweren en Bewijzen incl. V-100)(Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coroanavirus)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (i.v.m. de Corona-maatregelen wordt deze vergadering verplaatst naar 23 april 2020).

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naar aanleiding van het zeer recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431) wordt de commissie in overweging gegeven de inbrengdatum...

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van de voorbereidingsgroep om in te stemmen met de invulling van het kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:45 uur

Vertrouwelijke technische briefing van de minister van Financiën over staatsdeelnemingen

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel om op basis van ontvangen verzoeken :de inbrengdatum ten behoeve van het Verslag m.b.t. het wetsvoorstel Herstel voorzieningen bestuur Sint Eustatius te verlengen tot woensdag 22 april a.s. om 10.00 uur;- in de tussentijd te...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het Lid Kröger (GL) feitelijke vragen te stellen over de brief inzake besluitvorming over Lelystad Airport en op de reactie op het verzoek van de commissie over een second opinion stikstofaddendum bij de MER...

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Diks om feitelijke vragenronde Chroom-6 en CARC

E-mailprocedure
(besloten)