E-mailprocedure

Naar aanleiding van het zeer recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431) wordt de commissie in overweging gegeven de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op dinsdag 14 april te 17.00 uur

E-mailprocedure: "Naar aanleiding van het zeer recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431) wordt de commissie in overweging gegeven de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op dinsdag 14 april te 17.00 uur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure wv Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (TK 35431) 9 april 2020

Agendapunten

1
Naar aanleiding van het zeer recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431) wordt de commissie in overweging gegeven de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op dinsdag 14 april te 17.00 uur

Te behandelen: